Welkom


TIJDENS DE BOUWVAK VAN 7 AUGUSTUS T/M 25 AUGUSTUS 2017 GESLOTEN. VANAF 1 AUGUSTUS KUNT U OP FACEBOOK LEZEN BIJ WELKE LOCATIES U TERECHT KUNT BIJ NOOD.

DE LOCATIE IN BILGAARD IS I.V.M. OMSTANDIGHEDEN VAN 20 JULI T/M 25 AUGUSTUS 2017 GESLOTEN.ONDER “LOCATIES” KUNT U LEZEN WAAR U TIJDELIJK TERECHT KUNT. ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

Het Buurtservicepunt is een samenwerkingsverband van het FSU, Stichting Aanzet, Humanitas, de Amaryllis Coöperatie, Diaconaal Platform en Stichting Friese Ouderenbonden. Het Buurtservicepunt heeft laagdrempelige inloopspreekuren in een aantal wijken in Leeuwarden op de locaties bij de sociale wijkteams.

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Verder bieden onze medewerkers ook een luisterend oor als u daar behoefte aan hebt.


Als u hulp nodig hebt dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur. Op “Locaties” kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

  • het aanvragen van een uitkering
  • aanvragen van bijzondere bijstand
  • het indienen van een bezwaar
  • het invullen van de belastingaangifte
  • aanvragen van toeslagen
  • aanvragen van kwijtschelding

De hulp is gratis!