Welkom

BEREIKBAARHEID BUURTSERVICEPUNT:


Er zijn al meerdere locaties geopend vanaf 1 juli 2020. U kunt hiervoor kijken bij “Gewijzigde openingstijden” en op ons Facebookaccount.

LET OP: u kunt UITSLUITEND langskomen na telefonisch een afspraak hebben gemaakt.
U kunt bellen tussen 10:00-15:00 uur naar: 06 348 43 569
Voor een afspraak bij de Hooidollen kunt u bellen naar:  058 266 33 27 


Alle overige locaties waar buurtservicepunt haar spreekuren houdt bij de wijkteams, zijn gesloten in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Buurtservicepunt blijft wel telefonisch bereikbaar op 06 348 43 569. Heeft u een vraag of hulp nodig die écht niet kan wachten, dan kunt u ons bellen. Onze medewerkers zullen dan uw vragen telefonisch beantwoorden.

Ook kunt u uw vragen mailen naar: info@buurtservicepunt.nl

U kunt ook uw vragen stellen door te bellen met:

*     06 348 43 569 ( OOK MET WHATSAPP)
*     06 2493 8018
*     06 39 72 96 73 (Vrijheidswijk en Stiens op dinsdag en donderdag van 13:00-16:00 en vrijdag van 10:00-12:00 uur)
*     06 41 86 06 41 (Dinsdag en vrijdag van 10:00-15:00 uur)

WIJ KUNNEN HELAAS I.V.M. DE MAATREGELEN OMTRENT DE CORONAVIRUS GEEN HUISBEZOEK AFLEGGEN


 

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Verder bieden onze medewerkers ook een luisterend oor als u daar behoefte aan hebt.

Wanneer u hulp nodig hebt dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur. Op “Locaties” kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:
•  het aanvragen van een uitkering
•  aanvragen van bijzondere bijstand
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
•  het indienen van een bezwaar
•  het invullen van de belastingaangifte
•  aanvragen van toeslagen
•  aanvragen van kwijtschelding
•  het verlengen van een verblijfsvergunning
•  vragen over de WMO

Stichting Buurtservicepunt en haar vrijwillige medewerkers nemen volop deel aan de participatiemaatschappij. Een groot deel van de vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde en zet zich als ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de doelgroep, die ook voornamelijk bestaat uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burgers.

De hulp is gratis!

Reacties zijn gesloten.