WelkomBij de verschillende locaties kunt u weer langskomen bij onze inloopspreekuren vanaf 14 juni. Kijkt u voor de juiste dagen en tijden op www.buurtservicepunt.nu onder “Gewijzigde openingstijden “

 

MONDKAPJES BIJ BEZOEK BUURTSERVICEPUNT:

In verband met de Coronavirus zal met ingang van 5 oktober op ALLE locaties van Buurtservicepunt in publieke ruimtes een mondkapje gedragen worden. Voor zowel cliënten als medewerkers. Op het moment dat men zich gaat verplaatsen, is het dragen van een mondkapje gewenst. Eenmaal zittend aan een tafel etc en met gebruik van een spatscherm, kan het mondkapje af.

Neemt u bij bezoek a.u.b. een mondkapje mee. In geval van nood kan een mondkapje gegeven worden.

BEREIKBAARHEID BUURTSERVICEPUNT:


LET OP: u kunt UITSLUITEND langskomen na telefonisch een afspraak hebben gemaakt waar nog geen inloopspreekuur mogelijk is.
U kunt bellen naar: 06 348 43 569 van :
–   maandag, woensdag en
  vrijdag van 10:00-12:00 uur

 

 


 

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Verder bieden onze medewerkers ook een luisterend oor als u daar behoefte aan hebt.

Wanneer u hulp nodig hebt dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur. Op “Locaties” kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:
•  het aanvragen van een uitkering
•  aanvragen van bijzondere bijstand
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
•  het indienen van een bezwaar
•  het invullen van de belastingaangifte
•  aanvragen van toeslagen
•  aanvragen van kwijtschelding
•  het verlengen van een verblijfsvergunning
•  vragen over de WMO

Stichting Buurtservicepunt en haar vrijwillige medewerkers nemen volop deel aan de participatiemaatschappij. Een groot deel van de vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde en zet zich als ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de doelgroep, die ook voornamelijk bestaat uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burgers.

De hulp is gratis!

Reacties zijn gesloten.