Disclaimer en copyright

Door gebruik te maken van de webpagina’s van stichting Buurtservicepunt stemt u in met deze disclaimer. De  informatie op de website van stichting Buurtservicepunt is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is.  Wij blijven ons best doen om alle informatie, die gepresenteerd wordt op deze website, actueel blijft.

Stichting Buurtservicepunt is niet aansprakelijk noch voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongemak of overlast die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website of samenhangt met het gebruik van de informatie op de website van stichting Buurtservicepunt.

Onze website bevat links naar websites en bestanden van andere partijen. Stichting Buurtservicepunt heeft geen controle over deze links en bestanden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk betreffende de inhoud, juistheid, actualisatie, toepasselijkheid en beschikbaarheid van deze externe informatie. Stichting Buurtservicepunt heeft geen zeggenschap over deze website en is derhalve niet aansprakelijk voor de schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongemak of overlast die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of stichting Buurtservicepunt), tenzij anders overeengekomen.

Mei 2018

Reacties zijn gesloten.